Οροι χρήσης

Το Cuka.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διανομής προϊόντων μέσω Διαδικτύου της εταιρείας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ. 998868669 “, αναφερόμενη ως “Εταιρεία”. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στον παραπάνω ιστότοπο cuka.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

1) Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους συναλλακτικούς τρόπους της. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2) Πληροφορίες που παρέχονται και Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό της, όσον αφορά τα ακριβή δεδομένα που παρουσιάζονται, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπές. της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

 

3) Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να χρονομετρήσει την παράδοση των αγαθών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «όπως σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για τυχόν αξιώσεις νομικών ή αστικών ή/και ποινικών φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, διαιρετική ή/και σωρευτική σε ζημιά κέρδη, δεδομένα, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτα μέρη, λόγω λόγο που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες διαθέσιμο μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους Χρήστες κατά την απόπειρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά τη διάρκειά της και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση της ιστοσελίδας. ιστότοπο ή ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας cuka.gr, των διακομιστών της ή/και των ιστοσελίδων τρίτων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και τακτοποιημένα, απαλλαγμένα από ιούς και παρόμοια. Συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ανωτέρω.

 

4) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση αυτό το περιεχόμενο ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά που αναφέρονται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα cuka.gr ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων αντίστοιχα, προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

5) Ευθύνη χρήστη

Κάθε χρήστης/πελάτης του ιστότοπου cuka.gr συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ορίζει ο νόμος και με βάση τους κανόνες καλής πίστης και συναλλακτικής δεοντολογίας. Είναι υποχρεωμένος να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία cuka.gr

Για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη παραβίαση και ζημία στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή παραβιάζει το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα οποιουδήποτε προσώπου

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τη μειονότητα των χρηστών κ.λπ.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος μιας εργασίας σχέση ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξοπλίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή,

6. Εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών.

7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

8. συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες.

 

6) Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιστοποιημένο με τα διεθνή πιστοποιητικά ασφαλείας που προσφέρει η συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank.

 

7) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του cuka.gr και για να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας προϊόντα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, και τα λοιπά.). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, χωρίς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε μία από τις υπηρεσίες του τα οποία διαγράφονται μετά το τέλος της συναλλαγής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής.

Τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

8) Μπισκότα

Το Cuka.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (αρχεία κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως το cuka.gr να λειτουργούν ομαλά και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές χρηστών, να αναγνωρίζουν συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στους υπολογιστές των χρηστών ή στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες σας ενώ κάθε φορά που βγαίνετε από τον ιστότοπο διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την ιστοσελίδα www.cuka.gr. να λειτουργεί σωστά και ομαλά.

 

9) Λίστα cookies

 

Περιγραφή cookie
νόμισμα Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται
Η γλώσσα του συστήματος που χρησιμοποιείται
προεπιλογή Ο αριθμός καταστήματος όπου βρίσκεται ο χρήστης
_ga cookie Google analytics. Χρησιμοποιείται από την Google για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο.
_gid Χρησιμοποιείται για τη διάκριση χρηστών.
_gat Χρησιμοποιείται για τη μείωση του ρυθμού αιτήματος γκαζιού.
header_notice-ujlfhm
Υποδεικνύει εάν ο πελάτης έχει τη συγκατάθεση του cookie

 

10) Αγορά Προϊόντων

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στην ιστοσελίδα ή «ανθρώπινα» λάθη στην ενημέρωση/αναφορά τιμής. ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας καλούμε εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία του αξία, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

11) Πολιτική επιστροφών

Η Πολιτική Αλλαγών και Επιστροφών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

 

12) Ακύρωση παραγγελίας

Τα δικα σου

Η παραγγελία θα καταχωρηθεί για εκτέλεση μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των βημάτων του καλαθιού αγορών και την εμφάνιση του αντίστοιχου μηνύματος. Εάν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής επιθυμείτε να την ακυρώσετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας Για παραγγελίες που λαμβάνονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορική για αποστολή στον πελάτη, δεν μπορεί να γίνει ακύρωση. Η Πολιτική Ακύρωσης περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών.

 

13) Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

 

14) Τιμές ηλεκτρονικού καταστήματος

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή ένδειξη των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών στις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 24%.

 

15) Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 

16) Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:

Εγώ. Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στην πληθώρα των προϊόντων που προβάλλουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Σε αυτή την περίπτωση ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις

ii. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας

iii. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail (εάν υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) γιατί π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε εισάγει δεν είναι σωστά ενημερωμένο

 

17) Εγγυήσεις

Τα προϊόντα καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση. Για την αντικατάσταση του προϊόντος λόγω εγγύησης, η εταιρεία θα εξετάσει την τήρηση των όρων όπως αυτοί αναφέρονται από τον κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που δεν συνοδεύονται από απόδειξη αγοράς.

 

18) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πελατών/χρηστών ή της Εταιρείας με σύμβαση ή/και αδικοπραξία, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιο Δικαστήριο. του Έθνους, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται οικειοθελώς τα μέρη, με το εφαρμοστέο Ελληνικό Δίκαιο.

Πριν προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια, οι διάδικοι οφείλουν να καταβάλουν προσπάθεια φιλικής διευθέτησης των ανωτέρω διαφορών μέσω της διαδικασίας φιλικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.